Wiara i sztuka

Wiara i sztuka

Dane nam struktury są horyzontem ludzkiego działania i tylko w nich możemy w pełni realizować naszą kreatywność. Bycie poza danymi nam strukturami oznacza bycie w oderwaniu od rzeczywistości. Do tej rzeczywistości należy wyobraźnia, fantazja, odkrywanie rzeczy niesłychanych i takich, o których nawet nie marzyliśmy. Bóg nam je dał, a wyobraźnia nie jest poza strukturami stworzenia.

Sztuka nowoczesna i śmierć kultury

Sztuka nowoczesna i śmierć kultury

Źródło ilustracji: independent.co.uk Rozdział 7 : Sztuka nowoczesna i przewrót XX wieku nie maluję. uderzam, malowanie to destrukcja… Karel Appel, Poeme Barbare   Po pół wieku ciężkich walk szkoła nowoczesna wygrała wojnę. Walka była ciężka,...