Jazgotać: Polska!

Jazgotać: Polska!

Ta recenzja miała wyglądać inaczej. Chciałem pisać o wysokim poziomie artystycznym znacznej części dzieł fundamentalnych dla sztuki polskiej pierwszej połowy XX w., zgromadzonych w salach Muzeum Narodowego. Jednak – jak mawia mój znajomy – „pisanie...